Інжекторний теплоакумулятор дає змогу підвищити теплоефективність легких камінів

Компанія NunnaUuni розробила рішення, що дає змогу підвищити теплоакумулювальну здатність і подовжити тепловіддачу легких камінів. Такі каміни, що стали результатом кропіткої роботи з розробки нової продукції, ми назвали інжекторними. Суть винаходу полягає в інжекторному теплоакумуляторі, розташованому всередині каміна.

Інжекторний акумулятор швидко передає тепло, що виділяється в процесі горіння, у внутрішні структури горщечного каменю, водночас температура димових газів, що відходять, знижується до безпечного рівня, а тепловіддача підвищується. Інжекторні каміни звільняють накопичене тепло рівномірно і протягом тривалого періоду часу, так само, як і масивні камінні печі з горщечного каменю.

Інжекторні каміни гарантують безпечну температуру димових газів, що відходять

Дерево горить чисто й ефективно за високих температур від 800 до 1200°C. За таких величин температура вихідних димових газів у традиційних легких камінах піднімається до небезпечно високого рівня. Занадто висока температура димових газів, що виходять, може призвести до перегрівання теплоізоляції верхнього перекриття в місцях її дотику до димоходу, що створює ризик самозаймання матеріалів, що оточують димохід.

Температура димових газів в інжекторних камінах залишається на безпечному рівні протягом усього процесу горіння, водночас температура в паливнику може сягати 1200°С. Теплова енергія, що утворюється в процесі горіння, передається у внутрішні структури інжекторного теплоакумулятора, виконаного з горщечного каменю. Це дає змогу знизити температуру димових газів до безпечного рівня в 300°C до того, як гази потраплять до димоходу.